Met de groei van de hippische sector is er in dit rechtsgebied inmiddels veel te beleven, maar het gezegde “wie pleit om een koe legt er een op toe” geldt hier meer dan elders zodat veel binnen’s kamers wordt opgelost en aldus de algemene bekendheid ervan achterwege blijft.

Wat is er dan aan de hand ? De oorzaak daarvan wordt onder andere toegedicht aan het feit, dat men vroeger sprak van “paardenmensen” en thans spreekt van “mensen met paarden”. Paardenmensen waren van huis uit gewend om met paarden om te gaan. Thans is dat leerproces bij grote aantallen mensen niet automatisch, al is het maar door gebrek aan tijd en financiele middelen. Daarnaast heeft de fokkerij niet stilgestaan, waarbij het karakter en de fysieke gesteldheid van de paarden een sterke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Door de toegenomen omvang van het aantal paarden, is de noodzaak om het kaf van het koren te scheiden uitermate belangrijk gebleken. Een zogenaamde veterinaire/dierenarts keuring is echter vaak geen afdoende bescherming.

Het rijden op of omgaan met een paard van een manege of van een particulier of in eigendom brengt regelmatig problemen met zich mee. Een mens krijgt letsel of goederen worden vernield. Het paard krijgt letsel of blijkt ongeschikt voor het doel. Een dierenarts, hoefsmid, pensionhouder, bijrijder/verzorger, etc heeft het werk niet naar behoren gedaan.

Deelname aan wedstrijden van/namens de KNHS (sportbond voor ruiters en rij-verengingen) maar ook van de FEI (internationale sportbond) levert soms een klacht jegens de jury op of een disciplinaire sanktie, waarbij rechtshulp gewenst en/of noodzakelijk is. Dit laatste heeft grote raakvlakken met een strafzaak, zo is er een aanklager en volgt er een uitspraak met een al dan niet voorwaardelijke sanktie/straf, maar ook met een civiele zaak want een veroordeling in de kosten van de procedure.

Daarnaast wordt er in de hippische sector heel veel gebruik gemaakt van stagiaires en vrijwilligers.

Een vordering tot vergoeding van schade wegens aansprakelijkheid, het nietig verklaren of ontbinden van een koop, zijn daarbij gangbare juridische middelen.

De rechtsgebieden betreffen consumentenrecht, aansprakelijkheidsrecht. Er is ook een raakvlak met arbeidsrecht, gezondheidsrecht, verzekeringsrecht, belastingrecht, etc.

De advocaat is lid van de paardensportbond KNHS (www.knhs.nl), van Vereniging Eigen Paard VEP (www.vep.nl) en van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (www.vsanadvocaten.nl of www.advocatenloket.nu).